Napoli, Maschio Angioino, “Dialoghi Europei d’Arte”, 2002